ELT-Global Education

Think Education, Act Global!
Centrul educational Global Education se implica in comunitatea educationala prin depunerea de proiecte pe Erasmus+
erasmus-plus

Impreuna contribuim la o societate mai buna!

ERASMUS (EuRopean Community ActionS for the Mobility of University Students) este componentă a programului comunitar Lifelong Learning Programme care cuprinde acţiuni destinate cooperării europene in domeniul invatământului superior.
Lansat in anul 1987 sub forma unui program destinat sprijinirii studenţilor în scopul efectuării unei perioade de studii într-o alta ţară europeană, cu recunoaşterea formală a perioadei petrecute in institutia parteneră, ERASMUS devine începând cu 1995 componentă a Programului Socrates al Uniunii Europene. In octombrie 2002, Comisia Europeană a celebrat atingerea numărului de 1 000 000 de studenţi ERASMUS la nivel european.
Din 2007, Erasmus face parte din Programul LLP. Noul program ERASMUS urmăreşte extinderea formelor de cooperare la nivelul invatământului superior, oferind unui număr cât mai mare de instituţii partenere posibilitatea de a participa în proiecte transnaţionale şi de a valorifica în interes comun tehnologia informaţională.

Proiecte depuse pe Erasmus + 2014 de Global EducationSRL

1) Proiectul Nr. 2014-1-RO01-KA104 – 001574, Proiect de mobilitate în domeniul educaţiei adulţilor

Tema: ICT efficient instruments and strategies in training teachers – Instrumente si strategii TIC eficiente in formarea cadrelor didactice

Acest proiect este un program complex şi inovativ de formare al cadrelor didactice pentru a se perfectiona în utilizarea noilor tehnologii atât în procesul instructiv-educativ, cât şi în comunicarea cu beneficiarii serviciilor educaţionale, elevi, părinţi.
Acest program, cu durata de 5 zile, se va desfăşura în echipe cu profesori din alte ţări europene, avand ca traineri – formatori, echipe de specialişti din diverse ţări.
Programul este prevăzut pentru a se desfăşura în Grecia şi în Italia.
Costurile necesare derulării acestui proiect (de deplasare, cazare, masă si costul cursului) sunt asigurate prin Programul Erasus+ finanţat de Comisia Europeană.

2) Proiectul Nr. 2014-1-RO01-KA200-002583, Proiect de parteneriat strategic în domeniul formării profesionale,

Tema: Innovative Resources in Social Entrepreneurship Network for Employment
Proiect conceput de către echipa Companiei Global Education SRL, care este coordonator-aplicant

IRSENE, acronimul acestui proiect, este un parteneriat complex cu 10 parteneri, care îşi propune dezvoltarea cooperării dintre organizațiile europene de educație și formare profesională, astfel încât să se realizeze un transfer al metodelor și instrumentelor de lucru pentru a satisface nevoile adulţilor salariaţi sau șomeri pentru a-și dezvolta competențele antreprenoriale. Aceasta va duce la îmbunătățirea accesului la piața forței de muncă prin inițiativa privată şi în beneficiul comunităţii locale.
În cadrul proiectului se va crea o reţea care să vină în sprijinul iniţiativei economiei sociale, al micilor companii în cadrul comunităţii locale, care vor contribui la valorificarea potenţialului uman şi al specificului comunităţii.

Beneficiarii acestui proiect vor fi asistaţi, consiliaţi şi coordonati pas cu pas pentru a reuşi în iniţiativa lor de antreprenoriat social, beneficiind de reţeaua internaţională creată prin proiect.